Sanering Dödsbo

Snabb & prisvärd sanering dödsbo

Sökt information om saneringar dödsbon? Efter att ett dödsbo har blivit rensat på värdesaker och städning påbörjas kan det vara hemskt att upptäcka att det finns mögel eller annat ohälsosamt på plats. Detta kan vara svårt att få bort om man inte har erfarenhet med det, och kan sänka värdet rejält när ni sedan vill sälja vidare ert dödsbo. 

Då kan det vara bra att ta in ett proffs. Vi har lång erfarenhet med saneringar dödsbon, och har jobbat med allt från luktsmitta, till mögel och hussvamp.
Har ni misstankar om mögel eller vattenskada så ringer ni oss. Vi ber er ge oss så mycket information som möjligt angående ärendet, sen kommer vi ner och går igenom dödsboet personligen. Vi letar reda på möjliga källor till att möglet spridit sig, var det har spridit sig, och var det kan finnas risk för framtida spridning. Vi jobbar sedan fram en lösning för en effektiv effektiv sanering av dödsboet.

Behöver jag göra en sanering?

De vanligaste typer av mögel sprider sig oftast från vattenskador. Vattenskada kan ge upphov till flertal av olika mögelsorter, och en av de farligaste kallas äkta hussvamp. Denna mögelsort är mycket farlig då det enda den behöver för att livnära sig är kalk, vilket finns i vanliga husbyggen, via gips och murbruk, och har en fuktnivå lägre än de flesta mögelarterna.

Den sprider sig väldigt snabbt, och kan enkelt ha spridit sig flertal våningar innan man upptäcker den. Den kan vara mycket svår att bli kvitt när den väl spridit sig.
En annan mögeltyp vi ofta hanterar vid sanering av dödsbon är luktsmitta. Detta är när mögel eller lika fästande lukt, såsom tobaksrök, satt sig i ett material. Även om lukten fäst sig, brukar materialet vara omöglat. Däremot kan lukten själv innehålla toxiner, som är giftiga för människor. Dessa kan förstöra luften i dödsboet under flertal år framåt, utan att någon källa av mögel finns i närheten.

Välkomna att kontakta oss på Maxiauktioner. Hos oss möts du av engagerad, personlig och trevlig personal.

Kontakta oss här.